Bauhaus-Universität Weimar

2 
4 
6 
340 
1,08 
2,16 
1,08 
3,24 
1,08 
4,32 
1,08 
5,40 
1,08 
Het vlies, belast met 50 grammen spanning van één 
atinospheer. 
0,5 
0 
1,5 
0,2 
0,2 
2,5 
0,4 
0,2 
4,5 
1,0 
0,6 
6,5 
1,6 
0,6 
8,5 
2,1 
0,5 
10,5 
2,7 
0,6 
2 
0,8 
4 
1,6 
0,8 
6 
2,4 
0,8 
8 
3,2 
0,8 
10 
4,0 
0,8 
Hieruit volgt, dat, bij belasting met gelijke gewichten, 
de hefboom minder hoog-stijgt, wanneer het vlies sterker 
gespannen is, dat het in dit geval minder gevoelig is. 
Toch blijft bij Sterke spanning de gevoeligheid groot ge- 
noeg, om den pols van kleinere slagaderen te kunnen 
registreeren. Ook zien wij uit deze proeven, dat, wanneer 
het vlies regelmatig gespannen is, de rijzing van het 
hefboompje evenredig aan de belasting plaats heeft. 
Dat het hefboompje hooger zoude worden opgeheven, 
dan beantwoordt aan de uitzetting van het vlies, waarop 
het rust, is niet mogelijk, omdat het hiermede door een 
koper bengeltje, zooals bij den iucht-sphygmograaph van
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.