Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Hermann Prells Wandgemälde im Thronsaale der Deutschen Botschaft zu Rom, Palazzo Caffarelli
Person:
Meissner, Franz Hermann
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1046961
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4245383
 Ei      ik 
         
 "'41 2.V "im Hkikwäwg.  '2  f-nsklxkk     
        V 
  „        
 V7   ß   VSÄVTzYVÄVkVVVÄV    
  w.   :VVV VVVkVk  VkVVxääVäääxkäkkikxfäkiäk-SV; 
 kVV  k       VIYaVT. kskkkk k?     a. VVfk-äVk 1k- 
      
  4      
k- l  V1   '    
  a]  a?"   '19 aVßkklkVsk, ßVqVkk-kwVVVvxV VkVk. "i  kk-klklVtfVVikV  
       ä  
  "V   VV; VEWLzäTKassVYkigiäVVßigäkläVsgikäasVß.Vgkigäw   Vmz  VVV 
    k  VV  
    (y "WkksksfW-V:  "kkVVßk-kkßäiilkk.  Öäxkr? Vk     I" 
 Vak   5 2;?    
  571m?"   VlzzägifekgfasäzäktfsyvßwxkgVVVVäasgägkäwkY  
 'Yk'  k kägäkikkkiß  .VVäIVkVVk:;T2V..  
   .5. A. kßVVkVkViV 
   y Vfgkk   
 J       
Vz-kk   w;    
    Väßkäwäfk:  1;"   k:  ggkääääsi1ikkikkkVkfkigVzk  {Q 
   75V    "H. VV k"; 
  VW k?     3 
      
   k? Vkäk}   "kkältkälrkkääk.Vkkiäkkkkkßfßl "k? 
    ä   
  ßkkk:  rVgn- ns-     VVVVwäikkpVßgV 251W  g a 
 5 VsV  .VV,      y kf_ k: 1: x 
   V     k. 
     V;  m V.  "k  ViiiVVVkkikäkV kKVV V4? 
     jßjkikkq. kk f     
      k,  Ä    ' 
     l  lx 82k"  kvÄä-ä    
    k.Vkk V_  kkzk.          VVVmkaj: 
 .V ...VVV.V  VJUQrVÄKSüV) a, VVVV K   kXil. nYVV  
   ßkkkVVt}    ß 4.3    k 
      km  .Sk  
          
  V:  VVkVVVkkkkfV". kfk? V ää; J   
kk kVVk-VV-k      ä 
     k kwäß    
  w,    ßwäkäß Vik,   
               
     w.    VVVfm-M.  Vxgk wg Vwgää  
          Vg-   Q Vgg; 39km  ;V.V.VakV,VVV Q5133; 
           VVVVÄ  äßki  m.  
 Äk      VWÄY 34' "k  "r"  . iV 
 i.   "j     VkVkß  wg ä  N  iQ-V im V'   
 y-   .3,    k; V; .V-k V1     
 XV      {V    VV .4 
       KVV Vj: .i M. xi ß  ..QVVVVQVV V N V. 
      VfkV.      kW  Eäigkbkkk  
 MR     k?   i? g     
k"?  Ü;  V-   , 1a  V"   2  .V,V   .1. 
 f    k" _V  f     'Vk   
       3     ' 
g (VVIVLLVV- i}, .5, VVV       f? g. ßVkßgk lgxyxy.  mykrkaut    
     Vigkißsgx k1Vt   (I  in  (s: IIKWÄYEZV! VgVVVkVVVägg    
 Vkakkk" V  VVJ  21V 33V"  "krkk     
 .13? k-k  krkk k: 659V  A} kiliififi?    
     V  a.     .23; 
 ke  wuwäiVk-Vk-VVVVQV...        V:  VwmAVV    
  ß-Jig};  ik V55"  "Ü, kk   VikkVVnskk...  
         
   k  kk k-I,   kkk u  k,  kkßfay- iiikäwlz-äfäßkgV Vf   krz-  
 VV. .9"           
        
VV V.     
     kV     
 k"    _V   V.       
V3   täikä? A. u. VVV  VVVV ü? TVV (VVE,.VVVVXEFVVN V3 Väwgg:  qm  ,V.;.iVVVx .VV 
     V}, V;     "V. gxgä.  kk 3;. .V.VV.f nkV-V} zkuViiVViiiylkä    
   23 k    "   
  kzkyk.  Y.    f-i    in.   K   1;, 
  943? .5 "k" f};  I" „V".V_1Vk' Ü?  3'  V  3 ÄUM MVVkVVV  Pi 
  "(ß   V. V33. a3  VVVV,   VVVJVV  n vkkäv  
      Q3}. ÄÖQ-k. wwmkr...    Mai. .14? 
 Ü;   VV  MV     kf  
       5 
   Vkiäw kvlliläniääz  a?" skkfli,    f  ,t  
 ä.   39.331" (k.  k. SV, k k  k"      
      3;         A- 
 V:   .5; ä .331. ä; w.  
          
   V  .33     
 kkV i? 5:;   1    Mäkik?QV' VVYVV 1k   13V   
   ,  a? w  
 SV  3;.   jkßV- .9) 13g   ß: fvzkkkk. ;.k  yxkk  31V. 
 4}  g}  kVvß-xw.   VÄ kV   1413, Vykkärf  aäVVk     
       Pkkgf?     ä 
_ 1i1;?k'   Vkklkk  i: 6.3236  V  5      
yfkk  wg. Vikkäk iii-Vßk! V lag-V? 3    K, 
      V,    .32, ,k      A   
 VgfÜ; Vk V,V VVV auf;  wVVg. VVÄÖiV  k.  3   
      5    
 k}      k,      
  y s.   VW   srä: w  V5? V-Vk rwi  
      ß      i}   
;;.k:gIVk Vf mit Was? wVäV  gakkkwakVVVkkd  51V-   Vkx 5.1   i, 
1,2.    k-kkV  "Vkmiwvi    .5 k? Viw   
 "ä     m xägkrrk "kVk  
          
             
3 5km? I k. Pkfk p V'   I  
 V_ V.V.V.V.  kkkmß. yxmxVV,V         K:  
3 gkk-V ä 45k    ü V:   ktß kkf Q  
 .V     Q" V  "Vk,V3V  
 k:     kV   ; 351V  ,   
   „V.       Vw    Vmk Vzvz  
 _k.x Näßsnifsqbißl k}! w:     V. ßy  VJV;V' ,V.VVV, yigäijw.  Vß-M   
ä  ß iklßklgääz    .797.  VgkVjin-ßkk .551"  k  V4  k. 
   3  xßäifigi     Vk      
  "tVrV kßkß.    Vak    V-rk K.   k. Jäk.  Wkiikk-kk"   
 V.     55k? 
        .V    
         
  EM kiä VVVVgVäk  ä kkww-kiwgß. Flur  V35? ä   
    y    käkk   .  
       V, J  
           
   k  
    iVVkkgIIVVFkk Qggfwk  ikVkkükeVgißV     V,.VV.1kftVkf V1 TVkVt  M"  
      
f;   F15.     V} VcäapVV    IVÜVViII.  i!" gußlßikßrk"? ' gxgaV 
  k'    k   "V11 
     Vk   Vk   V. 
"V  V3"  1+  i, 133":  kkf 
      Ngr w.  fikäißßäigwl-         
  f?! Ä     "käak   kkki" Vikkkk Vwßgmk- V; zVVVkV  ß  kV 
 k     
         
    VV käjvß   V'   VV.V 
  Vww; 2;. Mäk, ifßaggäiälzpkäigzäggä    XÄ-yjgtäkaäägtkärläkä:  äw  "iVViiäälfVk. mzw .1 
    äVVkVk     5   
 k-Vikkkkk.   Q 11V  3x VVVk-iykgkwi, ywßka: kMVgVzV 31V k  Vm-"Vväkßqiß V-s 
    '  
      
  _    V   
  k  V;  
  VV {V           
  kW    
STUDIE ZUM „HöDUR".
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.