Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4195253
E 
E 
NE 
IG 
WINT 
T 
N 
STE 
A 
F 
T 
E 
K 
E 
N 
I  
N 
"Al Het Borügebeente , met de aangehechte Kraakbeenderen der Ribben s B. welke 
opgeheven zynde, zieh van vooren vertoonen des Middenfchots afgetrokken 
en doorfneeden gedeeltens , in dit lichaam van ongewoone dikte. D. het Hertezaks- 
ken geopend , met een fpeldeken opgelicht , en in het zelve het E. Herta 0m en aan 
het zelve de Lon en F. boven deeze G. de Boriiklier : beneden het Middenrift. 
Om van al het welläe met gefehiktheid te handelen , het Hert de voorgang zal eijlan- 
en , zynde in een omkleedzel , dat zyn gedaante , maar wat ru-im heef: , het Zaks- 
läen genoemd , beflooten. DitfVlies bePcaat uitwendiä van loffe , inwendig uit taaije 
en vaPce vezelen , gelyk plaaten gePcrekt , tuifchen bei e veel klieren befluitende : het 
werd door de Vaten , die met het Hert vereenigd zyn en van het Ribbenvliesi _VOQrt- 
fkoomen , aan verfcheide omleggende deelen , gelyk het Middenfchot , Middenrifi 
en Longen , met fcheuten van vezelvlechtingen vaPcgehecht. Het heeft een vgch; 
tigheid in zieh , waar van ik , ter plaats daar van het Bloed en de daar ondergemeng- 
deSappen gehandeld zal werden , fpreeken zal. 
  Het Hert , met zyn grond het niidden van de borPc bovenwaards beflaande , Pcrekt 
ezich met zyn Punt naar delinkerzyde : het werd door vaten en behulp van het zaks- 
ken aan de Longen en zommige andere deelen gebenden. Een van getal zynde, heefi: 
Ihnen {de gedaante van een flaauw verhoogde ronde kegel. De Spierbundelen , die de 
oüdheid met de bezondere naam van Hert begiftigd heeft en van my , die in de woor- 
den niet blyf bangen , gaarn aangenoomen is , werden met een Vlies , aan vezelen 
yaft zynde  omtogen , ziet de 
TWEE-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.