Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4195142
Z 
E 
V 
E 
N 
T 
E 
N 
D 
E 
A 
F 
T 
E 
K 
E 
N 
I 
N 
G 
uitgedrukt "en aangeweezen met de letter A. van den dodrn des tweeden Halswet, 
velgebeentens o koomende , werd in het uitfteekende gedeelte van het achtet- 
hoofd geplant; gelyE in des zelfs weeder aa , noch niet gefc eiden B. te zien is. Dit 
paar weggenoomen zynde , werd het vierfe ontdekt? de kleene Rechte in aanhech. 
un , toch loop van vezelen van het voorgaande met verfchtllmdes want zyn eene 
gezielte aan het knokkelachtige tlitfteekzel. van het eerPte Halswervelgebeente vaß: 
gemaakt hebbende , ondethet voorgenoemde paar , gaan zy_ tot het ac terhoofd D. 
Een der Zelve E_ gen wenug hooger dan de ander gelegen , gptng naar het achterPte _en 
gasillgfte gedecäte Emdhet hoofd. {in deeäe tweä reämlie pgapeg, txilegdpnszpcägrgleeäfcilgtägxä. 
c egevoeg e rooterec ev1n men e er e c u1 c e  
tende uit den dooärrn vgn het tweede Halswervelgebeente en met het ander gedeelte utt 
heälwerfiche uitfceekzel van häßt ekelrfte Halslxgfergelgebeente. h ba R f h f h - 
et zesd , aft aan. e eene rec te pieren, G. et oven e c uin c e, 
Itrekt zich Srgäalietnäitlteekzel v_an het eerPte Halswervelgebeente , tot de zyden van 
het aChterhQQfd_ Een däezg Sfgldeäen hancgd aan de eäne aanhechtmlg ltgochhvaß  
Her zevende aar , I. e o0 uxgen e genoem , voprnaame y op et voor 
gedeelte van detfhals gelegen ( z.ie de achtiendeAftekening) is lang en klcazk; (äp 
twee en zomtyds , gelyk 1n d1t l1chaam , dne plaatzen aan het BorPt- en oven e. 
Van het Sleutelgebeente gevoegd zynde , vmd men des zelfs andere deel aan het tepel- 
wys uitPceekzel , ja. ook wel aan het alderachterfte vanhet hoofdgebonden. 
Het achtPce paar , 00k van vooren geplaatft , L. (zxe de acht1ende Aftekemng) by 
zommige het inwendige Rechte genoemd , legt geftrekt en gevoegd tuffchen al de 
dwerfche uitPteekzelen van liie läVexgäelbeenderen des hals , derizelaver banden en de 
achterPce oneffenheden van et 00 e.  
Behalven deeze gaaxfer van a1 de Wetvelbeenderen ( behalven de twee eerPce) des 
hals Spierbundelen , welke benedewaards , 1eder aan het bpvenfce der nbben , gehecht 
zyn ; deeze moet men door den tnaam van N ekfp1eren , um de verdere rugdoornach- 
tige , onderkennen. a h  d R 
De Sgmren , welke tot den hals , elgßnlyk geßßßmd", be 001'611 s 23m V16! e 9er e 
deezes bhaarns gedeeltens werden de Lange genoemd en getoond 1n dc 
ACH-
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.