Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4197815
HONDERD 
EN 
DERDE 
A 
F Ä 
T 
E 
K 
E 
N 
I 
MN 
A an de Beendettomp , zyn beneeden de beendeten der ledemaaten gehecht , welke 
men vetdeeld in een Dye , Been en Voet; Het Dyegebeente , op wedetzyden een, 
( ziet de  
I. Uitbeelding) bevind men zwaat , lang , van vooten tond , van achteten eenig- 
zints plat en met een tibbeken verheven. Des zelfs bovenfce gedeelte is met drie uit- 
Pceekzelen vootzien; het grootPce van de zelve A. is het Hoofd genoemds zynde 
rond en met een drievoudige band aan de nabuurige beendeten gebenden ; de eene is 
vliezig en gaat 0m de geleding heen , de andetektaakbeendetig , de derde taay , band- 
achtig en inwendig. Daat dit gebeente tot heen dunte , de Hals genoemd , afgaat , 
vind men twee uitfteekzels , een uitwendig B. zynde het gtootfce en een inwendig C. 
de kleine Omdraaijet genoemd : der zelvet nneHTenheden dienen tot aanhechting der 
Spieren. Men vind in de zelve een oneyndige meenigte van gaten en holen. Ondet 
werd het dikker , met twee hoofden vootzien D. E. en voegd zieh in de holte van 
het Scheengebeente. In de tuffchenwydte deezet beendeten wetd gevoegd en maakt 
alzoo deKnie , ( ziet de   
 III. Uitbeelding) een breed en tondachtig gebeente, de Kniefchyf genoemd , 
het welk , inwendig met kraakgebeente bedekt , uitetlyk een bezondet Vlies heeü: en 
in verfcheide peezen der S ieren vaft hangt. Het Dyegebeente i als 00k de Knie- 
fchyf, beeld Van achteten alP de    
 II. en IV. Uitbeelding. Onder de Dye volgen , ziet de   
HON-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.