Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4196042
E 
Z 
S 
ENVE 
E 
RTIG 
S 
E 
T 
A 
F 
T 
E 
K 
E 
N 
I 
N 
Wiens eerPce Uitbeelding een Bal A. vertoond, van het wirte B. en andere vlie- 
 zen ontdaan. C. gebrookene vaten der Ballen. D. Bloedvaten , welke door 
het witte Vlies B. loopen en het zelve E. doorbooren. F. de ten deele los emaakte 
bochten en omwindin en van den Bybal. G. een gedeelte van het Zaadaläoerende 
vat en in het zelve H. je holligheid , ofte Buis. De 
II. Uitbeelding vertoond een Bal A. waar in de legging en order der Pcrekking 
van de Zaadvatjens aangeweezen werd. B. het Wirte Vlies , van den Bal gedaan. 
C. de Zaadvatjens. D. Vliezen , welke der zelver reijen onderdeelen en doorloo- 
pen. E. overblyfzelen der afgerukte Bloedvaten , zoo naar B. het Wirte Vlies , als 
den F. Bybal loopende. Het vertoog van een dwers doorgefneeden Bal vind men 
in de 
III. Uitbeelding. A. het witte Vlies. B. de bundelen der Zaadvatjens. C. Vlie- 
zen , waar door deeze vaten aan een gehouden en in reijen verdeeld werden s D. der 
zelver zaamenkomli. De 
IV. Uitbeelding vertoond eenige der Zaadvatjens , door vergrooting afgete- 
kend: A. deeze van een gefcheidene vatjens. B. der zelver bultjens , of hollighe- 
den, als klapvliezen zichvertoonende. C. Bloedvaten , de voorgenoemde pypjens 
op veel plaatzen volgende en zieh 0m de D. klierkens zettende. E. overblyfzelen 
der vliezen. In de 
 V. Uitbeelding werden gezien A. de Bloedvaten tot de Ballen gaande, met wafch 
gevuld, zonder dat de inwendiäe vliezen , door welke de zelve aan een gehenden 
werden, gefcheiden zlln. B. verfc eidene fcheuten van de Slagader, als 00k C. Ader, 
eer zy tot den D. Ba gaan , zoo naar den B bal E. het Zaadafvoerende vat F. 00k 
het witte Vlies G. als den Bal zelve H. gefcrezt. In de 
V I. Uitbeelding ziet men deeze alle van de andere zyde, tot Welks begrip, de let- 
teren van de voorgaande Uitbeelding , dienen. Het Zaadafvoerende vat , (ik fpreek 
van een Bal) van den B bal opwaards gefcrekr , gaat langs den zelven weg in den on- 
derbuik , langs welke ÄÄ Bloedvaten tot de Ballen gevoerd werden : over den Rech- 
ten darm omgebogen , Pcrekt het zich naar het achterfte gedeelte van de Blaas , alwaar 
het voor de zaamenkomft verwyderd , zydewaards aan de Zaadblaasjens gehecht en 
in de zelve geopend werd. Deeze Blaasjens , ( zie de 
Deal. 
III.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.