Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4195824
  IßßX 
 Xnqilykqxxiäxäxxlxll... XX.   
  xiMxXxf xi, 
KHMULXIWWWVW i D X} X ä  i ß? {f} Tffug g LPFUE? TF  
 XI  f w  "W  X F-z-az" .4  
 i]! "W.   '  VX 1 X i" Q7  
HLXY:X;XVIXHMXX ;XX. XXXXX  IXIXX H X,  LMLLLUWH WXHX; I. X. X! w    {XXXXI  .     
 XXX X-XXXXXXXJ" "XXXXX (X .X {XXXXXXXXXX 1M X "X "XXXXXX XX IXX X XXX XX   -.X     
'XX XXXX   W X XXXVXJXMX WXXXXXX  XX  IX      XÖXXXX   T5511 3m 
..1  X j. ]I   y. XX X..   y m  y   
 Xi; X.,  w V X0.  Xl- .X   XX. XXIXXXXXXXX   X"  XXXXXXXXTXXXXXXXX X  1x IX XFXXX. 
  XXXXX. VXXXXX XXH  XXXX .X  dgfairägggässasiXiXXß. yy! XXX. X. w  X-XXXXTXXIQ vXXXvXX-xkxx.  . XMX 
EiEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEE":"  XTSXXQXXXXX XMXMXX XVXN XX   I1 M; 2:12:13- X;X' 1115i?!"  "X"  4. X  Y   XXX-    X'.X,XX 
     XWX"  I; f}, X,-    JIX WXXNM 
f :X MM} xf-X XXQXXXIXNXXXX: XXVXWX yxxx "w" (H   IJ1X  X! w? IWXIIN .  .1 WX, WX In 
h! FENXIXXÄX Y} X MIX   Q 78313 XXÜXI B X.  NXXX  Y  
H}  v;   ÜXVYAXXXXXQXJC RXÄX Q HÄ WXXXXXXXX jwwßlkäyy!  X11 W   JXXINM 7M 1]] XÄXX M' [j Q 
X1 X. Ä XX'X..XXXXXXXX W ÄXÄ-ÜKXX,  XXMXXL  au"  ghßXXXfXXh. X' xaföfjVXifyfßygy}. W HX   HX IX  X XX  {X  
 XX X'XX..rX N  P  ' X. XXJXX fXXX X)X   
 x  "ä  W "Xi-Hilf     .  
41' XXXXÄ.  N  JXY  4m N "QSXMIXHIX XXX, , h,  WÄWXKXXXXXXX XXXH. XXX ..XX CH.  Ü XXÄX .XX' 
  W  X11    Xe XX  w    
 K     X XX   XXXXXX  X  XXXXXXXXX XX 
 w X MM X S15   1) "'WAWXMXQXÜÄMSEEÄHühmlxwmßß     
129a XXN   .,X  XLRXXNQXQ. I}    F]  X.  [J 
   '37! QXSÄXXQÄXXII "X       XXÄ:  
{i BXÄX. f, XÄXX "V?  z"    VX. W XX'XX  X .X X-XMXÄÜ .X  j 
     J   7" "i 
1' 1153;.  Ä" .XX'XXAXXVÄX'I,;      M AXX 
 x UN!) xi.     XX"  
 "-1   .X.X   X_,  ,X.;i1 v, .X yx .1.      
         yrifn-C i} X ;y 
  f; X Ä     
 X"  i, QXäs-JX.   MÄ 
f    fvVf 1:"  1 5x Q3 XXX  
.J z;  fffAIX";VZMKWXTXXXÄIXX)X I, WXJVV  WXXXXXIXXXX -X.rT57XXX.ÄÄ'l"'  
 u  XCX  X," "f,   w.   
 WX?  ÄFIKXKYXI7ÜÜIXXXXXZÜ Wifliß")  4 "JXXX Y b  
 X,     X,     
  X,  6,1 "Xm   X   f  ß  
 7   XXWÖXÄßXq; Ü  IX X4;  1 m"  
 äs; w "s"   7 X.XX.'  XIcÄX. f l, ,fX,'XX  .XX. IX X,X  .XX'X G  H" 
  "X   X  Ä  
X1117) X;  r  p, ,.X Mfrhwwy,rlfijhymflkld     
   X-F:    XWXXXFXX-  XXXXHIJX] W .X    
 5  IX?" X3 XHXXEXXXVIIX X WXXII M} IX .  {w  w, 
 f;  1,1 XXXXXTX  i! S   XX!   XXHX    
  A. k  M w IX w XXXXXXXX  XMXX XXkXXk-XX XXXXX-XX XXXX 
 JTX-X  X" X VXYWXXI?"  11. XXXXX X  
     "    k? f" 1 m? Fäz-wx 
   s". XX    m J 1 x 
z.    a"? Wumwh[XXXXyjzßyjwcywßx x 1  w. w,  
53.  Xriwt}. X_LX XLÄ  K"   XX   X2 I   x 
  R931  [Mflß VXIÜIX HW.   ßä ääfßjäy  i, 
   F"  XXXXXX H, 9    5x 
JIZLFQI:  w! WXL X33 1' L). XY w!   7- f?  
iifrigi;    "I? M" {ß 1, .1X:Tgxxx w! Ü} w}! X. F ä;    
 . 5x17?"   "llfmuk NXXXSXXAXXXXXXP Ä" YXXX Zijäl: E142. 1-" 7x  
 2:39:11". X"  l;   „ ß  w     q  M,   
rß-rzrf: 2      31.. 3. QM".  w}? M  
itäfÄtÜv-fiffflä.  x:   r   X" bxxx NÄX XXÄXXXVNQXX T?  [7 
  Ü 1'  ff. (Ü XX Ü i. (y. ER  "5  95 I"    
 , f. Wim X  x xxYQJÖ  (m s w;  j   i 
 f. 2155.;  i]. I, u.  XX.XH [Xw jgäääx! 3. w IX"   rklxxgä. Xi Ä  2   
  AXAXX j X5 X. K {x  ÄEÄQTÜXKÄÄ"  w; f!   
 .X  f ß X      59;;  f}  
 12.„  ,X 4   1a  x,   X, 111    ; ,XXg ; 
  X X4 1 e;  XXXXXX s am ;X X. x X '   4:} 
  Q  w" xX   w. y.  .1;  X1    i, ; X451.  _f" 
 K"   X"   IX i. XX    J     
   "fvIX w] y l (w i X-X K.  X.  Xä  I j  
  X2" w;  X" 2  1 XP  X"  K.  I. g  
    "X1 F" "Xi   KXX 
5st Xxkäftij    Ö.  '7    xäi- :V 58x"?  . 
 X13:  x"     f;   i" 7'  
      "s? 1   
   1' "     Ö ILTRVKXI 
 'V 7 XXX "v  xx-ÜXX Q7." Ü .    1 
         5.,   
 '51" x f   X3"  "gx "E7 ' XXX. Xx  34' 
.XXXXX' "Xky-jzlß, 1;, "XQÄX" 15 f{  X13} ÄXQXTX; X' i}!  "i 
   XIwÄÜFX-y XX XNXM "m "X   m?  XI.   3.11 y 
  ("k  U",  Xr,    Ü       ä: w; 
   11 Xw XXXXX Y   KW "i; . ' X"! f   
i. . N3 X-xääx Xxsxhgxx   fwv AVICXXXX   
X Xwx-r X1"   'X, X   XXTX  X_X. 4'  "1 
 ,;X X.n l_ XXXXw    Fxisr-X   .7  y 
v.  4],  Qix    w; XR   j yu. 1a 
 ,X X7345].   X__  Xxxx XX ixYg-XXI    '14    f 
 3a  Wfht" w.  U  X  xk-(ÄN, YXX XJ 1': F1 ä; f, ) ,W  
 w XXXXXXXX" XXX M  x X2. XXXX X-   . 1 
 W:    ÄMÄ  X e-g-n-XÄX" "M"      XXr-.- 
w.- 4M. Xi;      K: w [X  
 yöaXXX g Q  X    X  
 X X. ß   X    +9?  X Xi- : X" am? 
' X X.   s? 
 XX  . X X  C 
  txxiv   
  bxjx,  
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.