Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Russische Baukunst
Person:
Eliasberg, Alexander
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-820006
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-3575173
VVVVVVJVVVVVVVVVVPVVJWMVMVVVVVVV" w" V"! 'V'V:VVV "WVYVJV VWV VVVV VßVVVVVV VVVVVVVMV  VV   VVVVVVVVV VVVV VVV V.VVV   VVVVVVVVV      
V1 VVV     
  VVVV  WIVVVVVYVVVWVVVVFV VVVVVVVVVVV'WVVVßEaV4VVVVVVVVV'VV WVVVVVVÄVV? "frwf V' V" VW"VVVVVIVVV'  VV'V  "VTVVMV  "VV'V  VVVVI 
  VWVVVV VVM PVMVVVVVVV VVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVwVVVV-VVVMVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVWVV VVVVVVVNVVVVVVWVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVWVVV    VVV   VVVVVVNnVVMVVWVVVVVVVVVV V 
 VVVtVV VVVVVVVVVVZMVVVVVVVVVVVVVJ VVAVVVVVVVVVVVVVVVVuVVVVVVV VVVVVVVVVVVVpVVVV-VVVVVVVVVVVVVLVVVVVVVWIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVyVVV; VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV  VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV; VVVVVVVV VVV VV  V; VV VV VVVVV. VVVVVVVVVVRVVVVVVVVVVVVV 
   VV  
VV   VV VV     
VVVVVVVVVVVVVVVVVNVVVVVVVVVVVVVVV VV,VV'VV VVVVVVVVAVVQVVWVjVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV;V  VVV  ,VVVVV;VV  ;V' VV  VVV VVV VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV VVfV, 
   VV VV    
 VV    
            
VVVVVVVVVVVV VVV?    VV  VV;VVVVVVVVVV  VV; VV VVVVVVVVVVVVfV VV  V; V;V    VVI V; VV VVJVVVVVVxVVVVmV-VVVVVVJVVVVWVVVVVVVVVV 
VVMVVVVTVVJVVVVVVVVV VVVV     VVVVVVVVVVVVVÄVVVVVVVVVVV!  VVVVVVVVVVVVVVV-VVVVVVV V;   Vz    VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV- '"V;VV  VVVVV 
IVVVYVWVÄVIÄLHV'AI VV  VVVVV 'V    VäVVVV  VVV VV  VV V; VHVWLVVEVV   VVV  VVV,V  V'!   V: MVVVVUVVVVV  
'V  VVfV   "  WVVV" V!   V' V"  P  "i  VVWVVV" 
{VVVIMVV   V':   'V:'VVVV  'VVTVV"V' VV VVVVV V" w,      V"  VVV 
 VVVVV VV    VV VV'V      
VVV V'V VVV.  VVV;   
 ÜWJYVJIWI,    V1   
 .-V.VVV.  VV  ,V'V V  
 Vmwääg, g "7 ,V  VMQV   
"V" ü;  V:'VV W  VV) 
w x a  V.    
A,   Q VÄV VVV V'V'V;V VV  
V  VYVVVVVVVQS" "Vh-VHVVJVÄVVVK"    
 '37 g      VV  
    V   
 MWYIIQWVV} VV_ i: VVVVV, VzVVV-"V-VV   ' " 5',   
 VVUVIAVVx-Vxaw   VVVVVV VVV   V1   UV U, 
    M" z,  '14 VVV VV VVVVVVVV 
VV   VVVVVVVVVVVVVwV  VVV lrmw  W   
j; VVV VW   VVVMVVV VVV VVV VV   
 ß V"    V. '3 ä  M VVVVVVVVV 'V VV 
VVV  VVVVVV-VVVVyVvsVzVgäzVVVzVgVVVtVVVagaVV; 24V JVVVVVV V. VVVVVVVV   
  V-VVA w  QV Vs.  VVelV VVVV k V'   
ß VYVI   "IV   w"  'V 'V 
     VVV   
-V:V.v.aVVV.. V-ß-VV  VVV "V -.VV VVVVV       V-V 
   5,.        
.VV3äV'VVZ'VVV-2V35 V.VV VIVVVI VVVVVVVVyVWVVVVV  V; VV VI im f?" VVVZVV"  
 t ,V VVV-w ;VV-  -V VVVVVVVVVVVVVQVVVVVVVVVVVVVV VVVVV   VV.VVVV.V 1'351. VVVVß M V-VzVVV. 
    .VVV;V  VVV VVVVVV-VV-  VVVVyVVVVVVVVVVVVVVJVjVV 1'-ViV'VVl1VT 1x1;    "V! 1- Talk   ;VV.,V 
VVVfV-VY "V WV V" ß    "V13 (V    
V. 4 KW    Xawtfaßmly   w q    
 VVVVV  ' V   VV;VV   VVVVVV   
  A  IVVVVVVVV  M     
Vwiw!   I1 19V VVVVVVVV1   am  1' ßVVVV-z-MV  
 r VVV VVV  VV, im)   VV  VVVVV VV Vw 
 KVVVVV  V   VVV zVVVVVV-ßgwßtVV-Vätvip VuiiVVzgVVVVav  VVVV ir V.VV VV  VQVV VVV  
   VVVJV  WM VVVVVVVVVVV  km  VVVV  VVVVVVVVVVV VV'VV 
 3  VVVV  V.VV. VVV} VVVV VVVVVVVVäVVVV; VVV  VVV VV mm V1. VVV VV_  
VV     .VV,V V_  V1. VVVVVVV, VVaVVVVVVVVV  v  VV 
    VVV am V(LTÄ4'VH VVV  NQÖILVV VV  
V,     VVV WVVV-V. VVV  VVV-V.VV V.VV VVVV  VWVVVVVV  
43 V VVL   wg  llwulvßlmnrl V,V_V_V VvV-gVViäfVVVh VAVV    W41, V;V VV VW. 
           x- 
VMWFI.   V 92V." F55   Vy} VTVV1;.V' 35'" 91 V  VVVVVVVVTVVVVVVV] h? , 
  VVVVVV VVVVVV IVVVVVVV; VVwQVVVVVVVw-VV-V 4VVVVVV'  wßp VßVVVV "V VVV VV   VVVV   
 V VlVVffVVi, V-fhV-VM  VW '  VVVVV a; JW VTVVVVJVQV; w V3 
  z      VVV  VV  i? 
   V?  ß VV'VV'V    VßIV" Ezzä-VV im J  i? 
 7   VV VVV VVV    ß w; .V VtVV w   IV 
MVVVIVVVV:      VVVNVVVVVVV-VVV- VV VVV a. Vxw  3' 
 VV  VVV VW  Viw VV vß VVVVV   
JVVV '21  VV VVV VMVVVV" 1' VVV-F" IFVVV V V' VVVVV w", V' M f  
V_    Vii 4' {f  VTV ' V4" V" V; 
V'    V w;  awVVVV 1'  AVJVVLV V,  
           V1 
313g: V, VW V,VV.V.VVV VVV; QQVVBäWVQßH:   mwVVVVVVVVV  V VV ;V JAAYV. 4 
"V" "V"  ÄVWV:  V VVV: W VVV .V V  I V? 
  2-  VV  "V VVVVVV VVV 'VL' fw.     m01 
. VVVVVVVV5V i, V3 w, V2 VW.   "VVV  
VVVVVVV    V. VVVßVVlV   VrVV  VV VVV VV V;  
 VV V:  P t    wäibfi?" {Vww VVVV 
VVvVVV  jlwyv"      V VVVVVVV VVVVszvVV  VVVVV  r V.   w m m; 
 wgLVVVß-VVVV: E";   "VV    VV    
 "Vw-VV.VV"VÄ?"" VT  wVmw-ßazw "M" "VVVVVVMF VV u" VVVUIV)    VW? 
    VV  3  ' VV  
   UWVJV VVVVVQVVV,    VW: VVV    WJAVQVVVW rVV   
VVVVV  ,VV äLVVßHßVVVVVM._VVVVV_VVVVVVVvTQV s. VV  V; V.VV ; V yfgvk 
 VWV _ H .V  
VV  WV   VVVVJVVVJPVVMVVVÄVVVVVVVVVYIV  VVLAWVVMVäÄgaVVVÄVVfrVÄr V m  w 
 V, VVVVMVJVV V'V   VVVVVVVVIVVVP   VMVVVVyVy VVVW  "V 
  "VVVVVV VV  MVVVVVVVVVVVMVVVVVVVV  VVV"VVlVTQWVVVWWVWICWVVVVVVVVVwV. WV   
   .V  VV VVVVVVMVV-VVVVVV VgeVVVVßVVVV "V     
   
     VVV-V  V-gzjiyjw:gyxVVVjia-iüwVgtriVVVVV  
  VNVVV VVVVVVgVV    
Ossip Slarzew. 
 Gamisons-Kathedrale zum heiligen Nikolu in Kiew. 1694. 
106
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.