Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Klassischer Bilderschatz
Person:
Reber, Franz/von Bayersdorfer, Adolf
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1963254
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1965270
.ÄN DISC 
 
 
  
   AVAäß; aß  V4? 12W "WM" V'   
      Aä, mVVwVV  w? 11V)" 
    äriää": "T:  VW 52  yäfßaßßägllgßzßVW-"ßkwßizäi; "i 
V'    V?"  Vßßäii; I AÜUVVÄ ; U; "fßxi-  
     ' '31; "V'V'WVV1"_'  71V) 
   'v   Äw  v5 i;    V-v  
  j      x   
     Sfxnävwßzvw u    
   T?    VW. M:  4,.  Vä  
          
          
 V? f i VVKV Vieirvräxrwgx.    .V-   
 VU _  X,ZLJ_'    (ihn-a:    .7. V4,  
     VV Jww    
i: pyVQV röpßirgvjxrßlävwöxyr, VV, f     
Ffiv l g Biä J ävyg; "V;      Vv,  vfg.  
 I1"! 921V ViVV ä?  V-  VV V;  VVPKVV: I, 
 UM. m, A; v) VW v: 1x  ßgg-VV;     v. V_ V.vv v-jkv;   ;V i z_ 
             
'12   41W x v: f Vw  V.  :,V .V     
 3M ig- VäVväiÄÄÄGY i" 3 äVV-Vifäägiätf " 3  IV VÄV,.  
 UN          
         
 M19 "w      i      
 'ß' IQ {V ?XW3ÄWV"VV  {"30  VV:   q "Väeä?   
 VÄV .'ä Mß-VV 31,75; Qhßä:       .VV 
W "W181? i         
 Ääfiäßn   .V  w UüxiägbäggäääfifkvvlfßfAÜJZ: ff   1c 
   .V   ß  w:  P 
      v,  .v  v   v-v 
 Ä 67g,         
    r    V,    3 
   V        
 f,   1-   31V, ,  ' f" 231V F: VIV  
 Ääa V m 5         
 3 QYWQ Väwri;   VVVVWS '71 V-     
 ü f Ä k w       sV-V x 
 g; äiavg ,Q,igß ß E v; _Vg_v__vvv  w: .v v_     
  vvu .fk(n[ vV i: gväjvävvaivv   2' wv T v,  
 w?  v   ä; _V i.  1,5, vvvV vv  g, w,  Tag v;  
 v - V; v" I.    Qaüjä   v 3 
  v.  ypyßw ä!) ivVß-ÄÄV     
"T515?  -i  J  V    " f" 
         
 ä? T? VVVÄQ  4  VäVVQJlLä-ja. i.  1'  31- g  
 üVÄ 54'"        
 Üväßßqä Q- ;   VY   i h     Ä,;  
    V V-A A, g VW:        i" 
    '13:  Q V äf:   1   
 v1 qVxVV  w; ' w- V"   V; Värß  ß.      ß 
     '13. m, V? ,    samdmw .VV 
  V     
 iQVßM-V",  VaWxääyVV-v m      Iiw; U "M Vlh W454i 1 7 
      44V E;  
 raV-ÄÄ  V-ßi?! "TV f '   a.  "i; XX ß"  
V1  w, .3?  ß ;   .59,       ä gm-zg    
  V J .        V7  
          
   52 äbxäk uV   f; 2 vxv g,    
      vvvvvvvvv  _v  vv y v: vävvv v: ßvk 
 Vg-ßiägäää-V  xw   b?   Vwgäf 
 rvß"  2     w,  "Kwh 
     3.5  w V. .VVVVV;VVVV   Äiiff"  
        Vgwga.   
     V1 M91. Iswiääfw     
 V,   K,"     '12; w,   w: 
       ß    ZV;   
y w; 4' im ÄV   w?    ;V ä 1 V.;V  
 ivar  WMW v -   k  w!   Erfwii 
  V: M"       a   
 4,1" 4x  M?    
 k gfyzyzw, w   V44   y    
 4M    1' VVÖVV  k   
   ß    (Vm 
  A,        
Hi 
 1 b 
l Klassischer Bilderschau Nr. 228 Kgl. Gemäldegalerie,  
ADRIAEN VAN OSTADE '  
Der 
KünstI 
kstatt 
Wer 
dans 
atelier
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.