Volltext: Altertum (Bd. 1)

SCHREIBER, 
Bilderatlas. 
XCIII. 
ß  ß- 12- 11  . L i Mw w.  Q1   
 ' x v a1 x   i Ä 1' [EH 7 am f V4 W 4 
v; _ "i" G11!  I1 y  n: ä 1x, n MY ALL A y  (I, l  x 11 b  
ß ( ' ä M]? i! ß ß äiaß 1M w w; v rä- fix! x Mm ; '  
i J 1    .1  " 1 ' ,  Ö 
  in  mvyäxm n 11k k i), yä: ETnP KAIAYTPAEKTOPQI. EFMHZ nmma- AXIAAEYI 
    ß-- 
M "T n T"   n. 7' i: 
 rmm f (x N Ax z ATPO x v1.0: AT 
 "Wmmw _ 5.,  ÜUX-x G h sämfjßzezeaaefuozaa T 3 ä.  
I? XOX [Q7 r 4;  I  k yßicrsrzvazxgzaraÄs  gäb-ä N 
3 [ d.  I",    y; 4317i;  A67, A, 
 4?  3 1' "l ä .ß J h m!  
 Läuft  i-g X 5  aß  AXIAAEYZ EKTQPAXIAA EEKTILP  
  132211  gf 6; " v6?" i. w, Q .5 
 " M; fßßlrrß 1 41kg {Y  IQ-f X  Im s: M es?  
F l  Älü m3 x]! i ämzäzwjägßägriss. K X y  
 Aonmoznnnow:  gggßggäkzärääugsili, _ Ä "i! 
ßWZToW w (a; X niliuißää-äjp? 1 m   E i"grljgg an  19  
 (7 33'! gfäßäääiayällläääiälllixx ß QFÄFÄ  4  gälvi-C 
 l, z;  l all;  13 g?  ßai5  
 a1  wääväwäjxx- I 4 73,; TI- zässazußraazzzszzw: mfjf YÄ{ fC! Ä 
 L diifqv km l  man: war: FIOYJAILN AXIAAEXE  
f! 1  f, ..x 1 S ÄXJA i ANMWWAWFKMUA um i. . 
- [l 3' t] JMHAQQ! QM "Käf- j-ÄP" IEPQNMPQ T g ß h ß. 3 3 
     1'. AITHZ 1 Äagvzgäeaängägzly 151::  i. N y  
"  "ä  ß  ' 4A  f ßgivär ' "g; 
Q1151 a. TJ ß f "Cgßßeywli; 5'" mxrasrxßzßsßmqäl ß  ßß-yßäs n w 
 y I" , vk; .1  I:  K; unuumtvvulläreannnrg, l H5    l [aß 
,ä; 44k 4') (a: Qww. m; - .7 E! azsszraazzrazäavs: 44m?!  J - "ß 
3' 1 I J X  l 1.1 ß-"IÄM z ILQ wiägäzgzliaäslääwsvg zssrvzßmmz- mi: AIAAEZ 0 In  
  1' M. h    Q I f R  
 4:4 m?  aß a1 Q (ä „ e;  
 w, I) wäyemwl f" w, v2:  
 gazaaxßußrssäzazßäfs l HHiXP-"i-Vl i" W I] F 
I mt ssaszzrxxzvaämsx? f M? 141i QYYÄ  
 2 p ä V Auf ä e an: Ofllxoncm mpAlz-ro: Q: 
A x NIL AINNA E MHT. Esrälümiläccyäxiäk [m n j i! 
 m  -   
 IA     man M4" xAn S ä   
 r  " ' "w h '35! v?  
im? .  ä "AZAPÄTTZAÄQ   Ä? 3-11!" " 
 Q "v. Q1  CEM Nr" 1' f  g znmnovnnotfxnorsgx: A! U   
ä   V   
 L J "w K? KA u irmz-"Jßrßämißä 1-' JG!   
i _ "o E a A M3 ouznev: Uni i! I-VQ, I,   
 E  Fifißfä: " " T. {S S l ä f  
NÄYITAQMON Ü J [Äx 2:513?" Ar," GÄAOYZ ßliulfglfflgAä-Itg? nA-rp qmgmgm u AKIA Erz FIATPOK 51,13- ! i 
AXAlQN 1  m Eine arÄEAKAITA mlnOV Eärgniäwozvzäszäzzräääogä? (E412; I5 xqe?   
 3' im; yßii! . . "in"  I? " Jßö 
 kA-moigwixvzou   Eäääßfäßßjrgfiffgäää -41? 123a ajx  
c  Alelonn: mm A an!  äüüih "für; äääägiäiägäßäzTghfel f. ,ßwlp _ 47.133": a Y m, 
 N ONTON MIAHZI ON Ä jßiällw   
kmlmßß2 "UAEHNHK PA AE K  "um" A k" u h AHNMMIYI Hi" gxmvxummv EHINAYIIMAXH 
HNFIYPPAION "J: x  n v  ß  
mmo MAQETAETÄXÄ HPOY. QAAIITIä7H M ETPONEXHZIO 01A):  in 
 wää m Q ß" ß v; 2T?  rxxm Ar": A 
    . i -   
ueeu AxnAAxCAAEYIMAAOXI "ET u; ohvtffxxtrxsnr:n MOEQHIHIAEyÄLHI a ! 5-. ß x]  
AXIAA v: er n: n.   A I! K a v-  J"  1-   ijf 
      Mag 
E! "im! 9.2.22? ä '  " 111W.  f " "m .4 ""13 P   
 MM. IX w I II! ßQi f 1 xt? MM 851i L ymgrl x x 
 HPIA [l N ÄOMENCYI Y 
 513131231339; Aoywmunnot TPQAAEEKA'QDHEI ANATOVAQ?ZONII'TISON KAEUNAPA MnmoNnzAxlMAt QGNQNE": AINHA! AOAPE E 
Tabula Iliaca, Gef. bei Bovillae. Capir. Mufeum, Rom. Jahn, Griech. Bilderchron. Tat". 1. (Nach der das Original verbefTernden Zeichnung Feodofs.) 
_ 
Kulturhiftorifcher Bilderatlas 1. Ermehung und Schrxftwesen 5.
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.