Volltext: Vite De' Pittori, Scultori Ed Architetti Genovesi (Tomo Primo)

ED 
ARCHIT. 
GENOVEM. 
137 
5,136", jegileus preejZ-riftum, aut eam fmat? alia omnia pm- 
e, qm; m ezs contznentur, cum a upemom us bene cognzrum 
ß; Äegerrime fieri pojfee , ut legibu: foluta reäe regi, 59' admi- 
nijlrari pojjit; quae lege: cum humane: omnia, tum cwlejiia ipfu 
Öregunt , modemntur . Et cum ea im je baebeemr , iniquum 
ßbi videri, ut iidem opponentes conentur lege: dicke artis jub- 
vertere in dumuum hominum iygßus, 6'? in preejudicium etiaHL. 
publicze utilitatis; cum a jußitiu alienum ßt, zlpfo: legibuy 05- 
194510,- , ille; vero omnino folutos ipjäm artem exercere . Etpro- 
inde petentibu: diffos opponenter rejici , atque capitula pmßm- 
tata jibi concedi, aut prout extant , aut correäa , aut mode- 
rara, ut Ö ipfius artis , pulzlicrxe utilitati: rutionibus ipjis 
PP. Preejiantzlßmis expedire videbitur . Et audito- rurjies Ma- 
gnzfico Hieronymo Paggio comparente , fuo , 59' nomine pverero- 
rum omnizzm opponentium, dicentem je ejj? contentum, Ö" ajjen- 
tiri , ut fupplicatum diciorum Confulum provideatur , quemadmo- 
dum inferius dicetur, diäis Co-nfulibus preqlentibus, Ü" hujujl 
modi provzßoni acquießentibus , ac ipfam eziam petentibus , vi- 
ßs , (7 inljveäix , uc diligenter conßderatis capitulis prwdiäis , 
ac etiam legibus, 52' ordinibus vetembus dicke arte)", exami- 
mlfü diu HEgOZiO, ac ßlti! dzßußß, (Tfub pglgulgrym judipium 
deduäfo omni meuliari modoe, 2."  
Exißimantes optime confultum fore tum rationibus artis prac- 
diche, tum etiam publicw utilitati, ß ad fupPliearionem preedi- 
674m decernatur , ur inferius dicetur : jui: re- 
ferunt fe eßä bujus jententiec: ut ex capitulis fuperius requzjiti: 
Jqvnfulilfu-f , 69' laomeuibus dicht artig concedi poßt cupitula jub- 
ßqußntla tantum um [um numero m zum uuum artim mo- 
fägzaia, Üvvrrerfiaq, ut in eis refpeäizä legitur , cobminetuvf, 
I a: 920d cwtera aliu capitula , lcges , 6'? decretu dzäze arte: 
m Q0 , ubz preeßntibus obßaut , 69' advewffantur , omuino revoceurzzr, 
Ö qmm im" 5 folummodo vuleant , ac teueant ea in re prac- 
WM 6417111114 , cum eo , quod etiam cmne: pecme pecuniarzicc up- 
Plfcmtur, 44' omnino upplicatec intellzgantur, jint pro dami- 
dm P4"? Camerae Pmjiantwmorum DD. Patrum Communis , 63' 
w" Päßdläw , Öubi interveniat accufator dividuntur zriparrito 
ßqualzrer diäam Camerum , ac diöiam arrem , 6'? accufß" 
mm"? Exulmntß-P omnino, ac excluzlentes omnino ab obßrvß" 
tzonee
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.