Volltext: Vite De' Pittori, Scultori Ed Architetti Genovesi (Tomo Primo)

1.36 
VITE 
DER 
PITT. 
SCULTQ 
MDLXXXX. 
die Mercurii 
m Camera 
X. Oäobris 
z." 
in 
vejperir 
Mltum Magnzfici , 2'? Prwjlanräjimi Parres Communis Can- 
jervaeores patrimonii Serenzfcmw Rcipublicze Genuenßs in. 
quarto, 69' legitime numero congregati czbjentc M. D. Antonio 
Laumellino reliquo Collega, vijä fupplicatiozze pmejentuta uncl_._ 
cum capiculir fub ea, K?" rcfcripto SerenzjßmiSenatus per D. Ba- 
ptzfiam Caßellum miniatorem, Ö" Iocmncm Baptzjiam Brignplem 
Confules Piäorum, Üaudicis pluricsczntehuc inter caecero: op- 
ponemres Magnüco Hieronymo Paggio, Cwfure Curte, d?" Lodi- 
jlo de Laurentiis artis Piäurae fiudiqßs, ijgßque operam dann"- 
Izus, dicentibus capitula prwklißu mm ejfe diäfis confulibu: cou- 
cedenda, tcmquam dumnum publicum refpicientiu; cum maxime 
ßuelin: hujufmodi legibus artem ipjhm objiringere, quae ubiquc, 
genrium legibus libera , atque foluta fujlinetur; quippequw fit ex 
jeptem liberalibus arcibus , Ö per je ipJZz nobilißima , ut ex ea 
conjiat , quod Princzjves viri , utque udeo Reges ßudioji arti ipß 
operam impendunt. Hinc enim ßeret, uc multi acri ingenio pne- 
diri , laudis, Ü" gloria! potius defiderio adaüi, quum quazßus cu- 
piclizfuce impulji, alacri cmimo fedulam operam huic urci navantes 
animo. conciderenzä, jludiumque ipfum remitterent , atque adco de- 
ponerent, qui alioqui 59' honorcm ßbi, Ü" gloridm pclrercnt, Ü" 
patriw omumentum, ac commodum ajferrent , ut nonnullis ab lvinc 
annis id ßcri cwptum videtur . Et propcerea petentibux ipfos 
Confules um: cum diäis capitulis, ac fupplißäfivnc Vßpßlli, Ü" 
permitti artcm ipfam a quibufvis omnibus libere exerceri nullir 
capitulis , nullifve legibus aßriölis; hoc enim paäfo ßet , ut ci- 
vitas noßra clarius aliquundo Piciorilau: jioreac ipjlz; nec opu: 
fit femper eofiem uliunde p-etere. Et czudieis contra diäis Con- 
fulibus, (77 cum eis nonnullis aliis Pifforibus dicentibus eamdem 
Piüuree areem,'_ficur ccetcrw omnes hae in urbe certis ab Rem- 
fublicam aiminißrantibus accepcis legibus, irmumeris abbinc an- 
fnis adjlriöium femper  , legefque ipfaf adhuc vigere , ipflf: 
que optime ccweri , m: qui: GenuezMs Czws , neue dzjiriäualir, 
nec icidem alicnigemz poßir bunc urtemexerccre, mß cum prius 
ävdzßar, ipßque jerznat fub alzquo Mdgcßrorum ipßu: tßmfius ab 
 ii cm
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.